Αρχική

Αρχική

Καλως ήρθατε στο ιστοχώρο Δ.ΙΕΚ Μεσολογγίου!!!

Η φοίτηση στα Δ.ΙΕΚ εντάσσεται στην μη τυπική εκπαίδευση. Καλύπτει ένα φάσμα πολλών επαγγελματικών ειδικοτήτων. Η κατάρτιση περιλαμβάνει θεωρητικά, εργαστηριακά και μεικτά μαθήματα, στο πεδίο της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης. Προϋπόθεση για την απονομή του διπλώματος κάποιας ειδικότητας είναι η επιτυχής συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης αποφοίτων ΙΕΚ. Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική, έχει διάρκεια 960 ωρών και προσμετράται στην απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Η φοίτηση στα Δημόσια ΙΕΚ είναι ΔΩΡΕΑΝ και έχει διάρκεια 4 εξάμηνα

Καλή πλοήγηση...